23.120

23.120
23.120 - Вентилятори. Повітродуви. Кондиціонери
ГОСТ 2.780-96 - ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические. - Взамен ГОСТ 2.780-68 в части пп. 1, 2, 18-25
ГОСТ 4.473-87 - СПКП. Машины тягодутьевые. Номенклатура показателей
ГОСТ 12.2.028-84 - ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик. - Взамен ГОСТ 12.2.028-77
ГОСТ 5976-90 - Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 5976-73
ГОСТ 7402-84 - Электровентиляторы бытовые. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 7402-78, ГОСТ 19131-73
ГОСТ 10616-90 - Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры. - Взамен ГОСТ 10616-73
ГОСТ 10921-90 - Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний. - Взамен ГОСТ 10921-74
ГОСТ 11442-90 - Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 11442-74
ГОСТ 17083-87 - Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 17083-81
ГОСТ 22270-76 - Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения
ГОСТ 24751-81 - Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений
ГОСТ 24814-81 - Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия
ГОСТ 24857-81 - Вентиляторы крышные осевые. Общие технические условия
ГОСТ 25453-89 - Пневмоаппараты и кондиционеры рабочего газа. Условные проходы и присоединительные резьбы. - Взамен ГОСТ 25453-82
ГОСТ 26548-85 - Воздухонагреватели. Методы испытаний
ГОСТ 26840-86 - Установки электроручные вентиляторные ЭРВ 72-2, ЭРВ 72-3. Технические условия
ГОСТ 27925-88 (МЭК 879-86) - Характеристики рабочие и конструкция электрических вентиляторов и регуляторов скорости к ним
ДСТУ 2264-93 - Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Терміни та визначення
ДСТУ 2522-94 - Вентилятори радіальні загального призначення. Фланці. Розміри
ДСТУ 2547-94 (ГОСТ 30122-94) - Вентилятори дахові радіальні. Розміри і параметри
ДСТУ 2549-94 - Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Система умовних позначень
ДСТУ 2558-94 (ГОСТ 30121-94) - Вентилятори дахові осьові. Розміри і параметри
ДСТУ 2604-94 - Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Номенклатура показників
ДСТУ 2670-94 - Кондиціонери автономні загального призначення. Методи випробувань
ДСТУ 2671-94 - Теплоутилізатори. Методи випробувань
ДСТУ 2673-94 (ГОСТ 16552-94) - Кондиціонери центральні загального призначення. Типи і основні параметри — На заміну ГОСТ 16552-86
ДСТУ 2677-94 (ГОСТ 30179-94) - Теплоутилізатори. Типи та основні параметри
ДСТУ 2678-94 (ГОСТ 30110-94) - Агрегати повітряно-опалювальні. Типи та основні параметри
ДСТУ 2679-94 (ГОСТ 30139-94) - Кондиціонери автономні загального призначення. Типи і параметри
ДСТУ 2915-94 - Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Вимоги до рівня надійності за критичними відмовами. Порядок та методи контролю показників надійності
ДСТУ 2920-94 - Агрегати опалювально-вентиляційні. Типи і основні параметри
ДСТУ 2921-94 - Агрегати опалювально-вентиляційні. Методи випробувань
ДСТУ 3000-95 - Вентилятори радіальні та осьові загального призначення. Методи визначення вібраційних характеристик
ДСТУ 3010-95 - Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Методи визначення шумових характеристик кондиціонерів
ДСТУ 3067-95 - Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Методи контролю динамічних навантажень, передаваних на підтримці конструкції
ДСТУ 3088-95 - Агрегати повітряно-опалювальні. Методи випробувань
ДСТУ 3135.56-98 (ГОСТ 30345.56-98) (IEC 60335-2-65:1993) - Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Додаткові вимоги до повітроочисників
ДСТУ 3186-95 (ГОСТ 30342-96) - Системи вентиляційні. Методи випробування повітряних фільтрів
ДСТУ 3188-95 (ГОСТ 30343-96) - Кондиціонери транспортні. Загальні технічні умови
ДСТУ 3189-95 (ГОСТ 30344-96) - Кондиціонери транспортні. Методи випробувань
ДСТУ 3191-95 (ГОСТ 12.2.137-96) - Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки
ДСТУ 3251-95 - Вентилятори радіальні та осьові. Методи випробувань в умовах експлуатації
ДСТУ 3350-96 (ГОСТ 30434-96) - Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Норми та методи контролю вібростійкості та віброміцності
ДСТУ 3425-96 - Агрегати опалювально-вентиляційні. Загальні технічні умови
ДСТУ 3426-96 - Агрегати повітряно-опалювальні. Загальні технічні умови
ДСТУ 3492-96 (ГОСТ 27330-97) - Повітронагрівачі. Типи і основні параметри — На заміну ГОСТ 27330-87
ДСТУ 3493-96 (ГОСТ 30528-97) - Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри
ДСТУ 3853-99 (ГОСТ 30644-99) - Віброізолятори гумові для вибухозахищених вентиляторів. Загальні технічні умови
ДСТУ 3854-99 (ГОСТ 30646-99) - Кондиціонери центральні загального призначення. Загальні технічні умови
ДСТУ 4352:2004 - Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначання енергетичної ефективності кондиціонерів повітря
ДСТУ 5054:2008 - Промислові вентилятори. Словник термінів і визначення категорій (ISO 13349:1999, MOD)
ДСТУ ГОСТ 30123.0:2008 - Вентилятори постійного струму малогабаритні безконтактні. Загальні технічні умови (ГОСТ 30123.0-97, IDT)
ДСТУ ГОСТ 30123.1:2008 - Вентилятори постійного струму малогабаритні безконтактні осьові. Основні параметри та розміри (ГОСТ 30123.1-97, IDT)
ДСТУ ГОСТ 30123.2:2008 - Вентилятори постійного струму малогабаритні безконтактні радіальні. Основні параметри та розміри (ГОСТ 30123.2-2003, IDT)
ДСТУ EN 255-3:2005 - Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом. Режим нагрівання. Частина 3. Випробування та вимоги до маркування сантехнічних блоків гарячого водопостачання (EN 255-3:1997, IDT)
ДСТУ EN 1751-2001 - Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Повітророзподільники. Аеродинамічні випробування дроселів і клапанів (EN 1751:1998, IDT)
ДСТУ EN 1822-1-2001 - Високоефективні повітряні фільтри (HEPA і ULPA). Частина 1. Класифікація, методи випробування, маркування (EN 1822-1:1998, IDT)
ДСТУ EN 1822-2-2001 - Високоефективні повітряні фільтри (HEPA і ULPA). Частина 2. Вироблення аерозолю, випробувальне обладнання, методи підрахунку частинок (EN 1822-2:1998, IDT)
ДСТУ EN 1822-3-2003 - Високоефективні повітряні фільтри (HEPA і ULPA). Частина 3. Методи випробування плоского листового фільтрувального матеріалу (EN 1822-3:1998, IDT)
ДСТУ EN 1822-4-2003 - Високоефективні повітряні фільтри (HEPA і ULPA). Частина 4. Визначення герметичності фільтрувального елемента (Метод сканування) (EN 1822-4:2000, IDT)
ДСТУ EN 1822-5:2003 - Високоефективні повітряні фільтри (HEPA і ULPA). Частина 5. Визначення ефективності фільтрувального елемента (EN 1822-5:2000, IDT)
ДСТУ EN 13181:2009 - Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Пристрої кінцеві. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого піску (EN 13181:2001, IDT)
ДСТУ EN 13182:2009 - Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Вимоги до приладів для вимірювання швидкості повітря у вентильованих приміщеннях (EN 13182:2002, IDT)
ДСТУ EN 14511-1:2007 - Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 1. Терміни та визначення понять (EN 14511-1:2004, IDT) — На заміну ДСТУ EN 255-1:2005
ДСТУ EN 14511-2:2007 - Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 2. Умови випробування (EN 14511-2:2004, IDT) — На заміну ДСТУ EN 255-2:2005
ДСТУ EN 14511-3:2007 - Кондиціонери повітряні, пристрої охолоджування рідини компактні та компресорні насоси з електричним приводом теплові для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування (EN 14511-3:2004, IDT)
ДСТУ EN 14511-4:2007 - Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 4. Загальні технічні вимоги (EN 14511-4:2004, IDT) — На заміну ДСТУ EN 255-4:2005
ДСТУ IEC 60335-2-40:2003 - Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-40. Додаткові вимоги до електричних теплових насосів, кондиціонерів повітря та водопоглиначів (IEC 60335-2-40:1995, IDT) (Замінено на ДСТУ IEC 60335-2-40:2010) з 2012-07-01
ДСТУ IEC 60335-2-65:2007 - Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-65. Додаткові вимоги до повітроочисників (IEC 60335-2-65:2005, IDT)
ДСТУ IEC 60335-2-80:2004 - Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів (IEC 60335-2-80:1997, IDT)
ДСТУ IEC 60335-2-80:2008 - Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів (IEC 60335-2-80:2002, IDT)
ДСТУ ISO 5151:2010 - Кондиціонери та теплові насоси безканальні. Випробування та визначення робочих характеристик (ISO 5151:1994, IDT)
ДСТУ ISO 5802:2010 - Промислові вентилятори. Методи випробування характеристик за місцем встановлення (ISO 5802:2001, IDT)
ДСТУ ISO 12499:2004 - Промислові вентилятори. Механічна безпечність вентиляторів. Огорожа (ISO 12499:1999, IDT)
ДСТУ ISO 13253-97 - Мережні повітряні кондиціонери і повітро-повітряні теплові насоси. Випробування та оцінка експлуатаційної якості
ДСТУ ISO 13261-1:2009 - Характеристики обладнання повітряних кондиціонерів і теплових насосів шумові. Частина 1. Зовнішнє обладнання безканального виконання (ISO 13261-1:1998, IDT
ДСТУ ISO 13261-2:2009 - Характеристики обладнання повітряних кондиціонерів і теплових насосів шумові. Частина 2. Внутрішнє обладнання безканального виконання (ISO 13261-2:1998, IDT)
ДСТУ ISO 13350:2004 - Промислові вентилятори. Методи випробування характеристик струминних тунельних вентиляторів (ISO 13350:1999, IDT)
ДСТУ ISO 13351-97 - Промислові вентилятори. Розміри
ДСТУ ISO 14694:2005 - Промислові вентилятори. Вимоги до якості балансування та рівнів вібрації (ISO 14694:2003, IDT)
ДСТУ ISO 14695:2005 - Вентилятори промислові. Метод визначення вібрації вентилятора (ISO 14695:2003, IDT)
—————
розділ 23 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "23.120" в других словарях:

 • 120-й меридиан восточной долготы — …   Википедия

 • 120-cell — Schlegel diagram (vertices and edges) Type Convex regular 4 polytope Schläfli symbol {5,3,3} …   Wikipedia

 • 120 film — 120 is a film format for still photography introduced by Kodak for their Brownie No. 2 in 1901. It was originally intended for amateur photography but was later superseded in this role by 135 film. 120 film and its close relative, 220 film,… …   Wikipedia

 • 120 Minutes (UK TV series) — 120 Minutes is a show on MTV Two, broadcast every night at 1am. In the tradition of the US show of the same name, it showcases music videos from the newest, most innovative acts in rock, left field and electronic music .In the United Kingdom, 120 …   Wikipedia

 • 120 Grad — Álbum de Peter Schilling Publicación 1984 1985 (versión inglesa) Grabación PEER Southern Studio, Hamburgo, Alemania Género(s) Synth pop …   Wikipedia Español

 • 120 (число) — 120 сто двадцать 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 90 · 100 · 110 · 120 · 130 · 140 · 150 Факторизация: 2×2×2×3×5 Римская запись: CXX Двоичное: 1111000 …   Википедия

 • 120-мм полковой миномёт — образца 1938 года советский 120 мм миномёт ПМ 38. Представляет собой гладкоствольную жёсткую систему, заряжание производилось с дула. 120 мм полковой миномёт образца 1941 года советский 120 мм миномёт ПМ 41. Упрощенная версия ПМ 38. 120 мм… …   Википедия

 • 120 Days — 120 Days …   Википедия

 • 120-мм миномет ПМ-38 — 1938 Работы над полковым 120 мм минометом велись в КБ под руководством Б.И. Шавырина начиная с 1931 года. Но только в феврале 1939 года оружие было принято на вооружение Красной Армии под обозначением «120 мм миномет обр. 1938 г.».… …   Военная энциклопедия

 • 120-мм самоходное орудие 2С31 «Вена» — 120 мм самоходное орудие 2С31 «Вена» 1997 Тактико технические характеристики • Силовая установка • Вооружение • Факты • Основные модификации …   Военная энциклопедия

 • 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона» — 120 мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона» 1981 Тактико технические характеристики • Силовая установка • Вооружение • Факты • Основные модификации …   Военная энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»